Pontos, megbízható könyvelőirodát keres, hogy nyugodt lehessen könyvviteli nyilvántartásaival kapcsolatban?
Szeretne eligazodni a vállalkozását érintő adójogszabályokban?
Fontos önnek, hogy szakzsargon helyett professzionális, de érthető válaszokat kapjon könyvelőjétől?


Mi ezért dolgozunk!

Ügyfél belépés

Erzsébet Program I

A pályázat célja:
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – a postai tevékenység szakágazatban foglalkoztatottak és családtagjaik számára pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű magánszemélyek, akik a postai tevékenység szakágazatban foglalkoztatottak,1 valamint a rendszeres havi bruttó jövedelmük nem haladja meg a 2015. január 1. napján érvényes minimálbér összegének a kétszeresét.
A pályázat keretében egy adatlapon csak egy család pályázhat. Az adatlapon fel kell tüntetni a pályázóval közös háztartásban élő házastárs/élettárs, valamint az eltartott gyermek/gyermekek adatait is. Eltartott gyermekként a pályázat benyújtásának napján 20. életévét be nem töltött gyermek rögzíthető.