Pontos, megbízható könyvelőirodát keres, hogy nyugodt lehessen könyvviteli nyilvántartásaival kapcsolatban?
Szeretne eligazodni a vállalkozását érintő adójogszabályokban?
Fontos önnek, hogy szakzsargon helyett professzionális, de érthető válaszokat kapjon könyvelőjétől?


Mi ezért dolgozunk!

Ügyfél belépés

CÉGKAPU regisztráció

tájékoztatás regisztrációs
kötelezettségről

Jövőre indul a cégkapu, a magánszemélyeknél már ismert és széles körben használt Ügyfélkapu vállalkozásokra szabott „testvére”. A cégek számára kötelező a Cégkapu regisztráció 2017. augusztus 30-ig. (Ugyanakkor a jogszabály türelmi időt határoz meg 2017. december 31-ig, büntetésre csak azoknak kell számítaniuk, akik 2018. január 1-jén sem rendelkeznek még érvényes regisztrációval.)

Regisztrációra kötelezettek köre: a gazdálkodó szervezetek, vagyis pl.
- bt-k, kft-k, kkt-k, rt-k
- egyéni cégek
- végrehajtó, közjegyzői és ügyvédi irodák
- alapítványok
Az egyéni vállalkozóknak nem kell cégkaput nyitniuk, az ő ügyeiket továbbra is az Ügyfélkapun keresztül lehet intézni.

Mire jó a cégkapu?
A cégkapu célja, hogy a cégek és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közti papír alapú levelezést elektronikussá tegye. Vagyis a jövőben elektronikusan küldhetnek meg és fogadhatnak hivatalos iratokat az államigazgatási szervek, a helyi önkormányzat, az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok, az ügyészség, a közjegyzők, a bírósági végrehajtók, a közüzemi szolgáltatók. A Cégkapu biztosítja a kézbesítés igazolhatóságát, vélelmezhetőségét.
A rendszer lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó minden érdekeltje egy helyen férjen hozzá a szervezet hivatalos levelezéséhez, ezen
belül azonban a gazdálkodónak lehetősége van, hogy az egy „postaládába” érkező küldeményeket jogosultsághoz kösse, és adott küldemény kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak által váljon elérhetővé.

A rendszer 2018. január 1-jétől válik élessé.

Cégkapu-regisztráció folyamata:
A gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt gazdálkodó képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezheti a https.cegkapu.gov.hu oldalon.
Aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, annak először is
javasolt ezt a regisztrációt elvégezni bármely Kormányablaknál.
1. Cégképviselő
- bejelentkezik az alkalmazásba,
- kiválasztja a regisztrálandó cég cégformáját,
- megadja a szükséges adatokat különös tekintettel az email címre.
2. A regisztrációs alkalmazás kapcsolatba lép az érintett közhiteles nyilvántartásokkal és ellenőrzéseket hajt végre.
3. Eredményes
regisztráció esetén az alkalmazás eltárolja a regisztrációs adatokat, és elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad.

A regisztráció során a képviselő megadhat meghatalmazottat, de mindenképpen szükséges erről a meghatalmazottal előre egyeztetni. (Az adóhatósággal való kapcsolattartás fóruma továbbra is az ügyfélkapu marad, így könyvelőirodánknak nem szükséges meghatalmazást adni erre a fórumra)

jogszabályi háttér: az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 89-91. §


További információ: cegkapu.gov.hu