2017-02-01 01:00:00

Tájékoztatás a nyugdíjkorhatár betöltése előtti, nyugdíj melletti keresetről


Akik úgy kapnak nyugdíjat, hogy még nem töltötték be az öregségi nyugdíj korhatárát, azok folytathatnak emellett keresőtevékenységet (azaz lehet pl munkabérük), azonban csak egy bizonyos korlátig élvezhetik egyszerre a két jövedelemforrást.

Ilyen öregségi nyugdíj előtti ellátás:
- 2012. január 1-je előtt folyósított, előrehozott, csökkentett összegű öregségi nyugdíj
- korkedvezményes nyugdíj
- korengedményes nyugdíj
- bányásznyugdíj
- ún. „művész” nyugdíjat felváltó korhatár előtti ellátás
- szolgálati járandóság
- nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapított öregségi nyugdíj

Amennyiben a fenti ellátási formák valamelyikében részesül és emellett biztosítással járó jogviszonyban áll (vagy egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat), az utóbbiból megszerzett jövedelmet meg kell vizsgálni.

1. Ha a megszerzett éves (nyugdíjjárulék-alapot képező) kereset nem éri el a tárgyév első napján érvényes kötelező minimálbér 18-szorosát (2017-ben 18 x 127 500 =2 295 000 Ft, a továbbiakban keretösszeg), akkor mindkét jövedelemforrás jár a magánszemélynek.

2. Ha a megszerzett kereset meghaladja a keretösszeget, a túllépést követő hónap 1. napjától év végéig (vagy az öregségi nyugdíj korhatár eléréséig) az ellátást szüneteltetni kell. Ehhez a keretösszeg elérését követően 15 napon belül a folyósítási törzsszámra való hivatkozással be kell jelenteni a tényt az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához. (Ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a december havi ellátást vissza kell fizetni.)

Ha a korhatár előtti ellátásban vagy a szolgálati járandóságban részesülő személy foglalkoztatására jognyilatkozat hiányában kerül sor, az ellátást, a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól meg kell szüntetni és a megszüntetést megelőző egy évben folyósított ellátás összegét vissza kell fizetni.

Jogszabályok:
1997. évi LXXXI. törvény
2011. évi CLXVII. törvény

Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság